Jan Kłos - Bydgoszcz

Szczegółowe informacje o firmie

Dane firmy:

Właściciel firmy: Jan Kłos

NIP: 5541277856
REGON: 340467016

Data rozpoczęcia działalności: 2008-07-01
Status podmiotu: Podmiot aktywny

strona www: brak informacji o stronie www firmy

Adres siedziby firmy:

GEN. STANISŁAWA TACZAKA 2 lok. 44
85-793 Bydgoszcz
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie

Przeważająca działalność firmy:

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (kod PKD 41.20.Z)

Firma prowadzi działalność w zakresie:

PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
PKD 14.13.Z - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
PKD 25.50.Z - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
PKD 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
PKD 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych
PKD 25.72.Z - Produkcja zamków i zawiasów
PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
PKD 43.31.Z - Tynkowanie
PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie
PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Lokalizacja firmy na mapie:

Jan Kłos - Bydgoszcz

Dokładniejsza lokalizacja firmy na mapie:

Jan Kłos Bydgoszcz

Zdjęcie okolicy siedziby firmy:

Jan Kłos Bydgoszcz

Dokładna lokalizacja firmy na mapie