Mirosław Fojucik - Bydgoszcz

Szczegółowe informacje o firmie

Dane firmy:

Właściciel firmy: Mirosław Fojucik

NIP: 9670456439
REGON: 340445256

Data rozpoczęcia działalności: 2008-05-15
Status podmiotu: Podmiot zawieszony
Data zawieszenia działalności: 2010-04-15 (Działalność zawieszona powyżej 24 miesięcy - wpis podlega wykreśleniu z urzędu chyba, że przedsiębiorca korzysta z zawieszenia na podstawie art. 14a ust. 1d SDG)

strona www: brak informacji o stronie www firmy

Adres siedziby firmy:

WINCENTEGO POLA 6 lok. 14
85-218 Bydgoszcz
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie

Przeważająca działalność firmy:

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (kod PKD 41.20.Z)

Firma prowadzi działalność w zakresie:

PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
PKD 43.31.Z - Tynkowanie
PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie
PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Lokalizacja firmy na mapie:

Mirosław Fojucik - Bydgoszcz

Dokładniejsza lokalizacja firmy na mapie:

Mirosław Fojucik Bydgoszcz

Zdjęcie okolicy siedziby firmy:

Mirosław Fojucik Bydgoszcz

Dokładna lokalizacja firmy na mapie