Stanisław Drąg - Bydgoszcz

Szczegółowe informacje o firmie

Dane firmy:

Właściciel firmy: Stanisław Drąg

NIP: 9670059537
REGON: 090458743

Data rozpoczęcia działalności: 1994-01-01
Status podmiotu: Podmiot aktywny

strona www: brak informacji o stronie www firmy

Adres siedziby firmy:

DR. EMILA WARMIŃSKIEGO 15 lok. 7
85-054 BYDGOSZCZ
Powiat bydgoszcz
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie

Przeważająca działalność firmy:

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (kod PKD 41.10.Z)

Firma prowadzi działalność w zakresie:

PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
PKD 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Lokalizacja firmy na mapie:

Stanisław Drąg - BYDGOSZCZ

Dokładniejsza lokalizacja firmy na mapie:

Stanisław Drąg BYDGOSZCZ

Zdjęcie okolicy siedziby firmy:

Stanisław Drąg BYDGOSZCZ

Dokładna lokalizacja firmy na mapie